Shopping cart

Subtotal: $4398.00

View cart Checkout

KVKK Hizmetleri

KVKK Hizmetleri

KVKK Danışmanlığı
6698 sayılı KVKK, Türkiye’de faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler için önemli yükümlülükler barındırmaktadır. Bom, idari ve teknik tedbirlerin tamamında, uzman avukatları ve siber güvenlik ekibinin koordineli şekilde hareket ettiği danışmanlık, denetim ve eğitim hizmetleri ile şirketleri idari para cezalarından, itibar kaybı risklerinden ve yasal soruşturmalardan korumaktadır.

Referansları ile yetkinliklerini ortaya koyan Bom, sürekli gelişen ve yeni sorumluluk başlıkları eklenen KVKK konusunda şirketlere ekstra iş yükü oluşturmadan süreçleri yönetilebilir ve takip edilebilir şekilde projelendirmektedir.

KVKK Denetimi
KVKK uyumluluğu süreci, idari ve teknik birçok ihtiyacın bir araya gelmesi ile tamamlanmaktadır. Kurumların KVKK’ya hazırlığı ve sistem güvenliklerinin düzenli olarak denetlenmesi, rutin bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bom olarak uzman kadromuzla şirketlerin sorumluluklarını eksiksiz ve hatasız olarak yerine getirebilmeleri için ihtiyaçlarına yönelik, kapsamlı KVKK denetim hizmeti sunmaktadır.

İdari Tedbir Denetim Listesi

 • - Aydınlatma Metinleri, Açık Rıza Metinleri, Politikalar
 • - Web Site Üzerinde Yapılacak İncelemeler
 • - Envanter- Organizasyon Şeması- Faaliyetler 
 • - VERBİS Kaydı- Sözleşmeler (İş Sözleşmeleri
 • – Tedarik Sözleşmeleri
 • – Müşteri Sözleşmeleri)
 • - İş Başvuru Formu- İK Tarafından Kullanılan Diğer Belgeler


Teknik Tedbir Denetim Listesi

 • - Yetkilendirme Matrisi ve Yetki Kontrolü Süreçlerinin Denetimi
 • - Kullanıcı Hesap Yönetimi
 • - Denetlenmesi Erişim Loglarının ve Loglama Sisteminin Denetimi
 • - Ağ Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirlerin Denetimi
 • - Uygulama Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirlerin Denetimi
 • - Şifreleme Metodolojisinin Denetimi
 • - Saldırı Tespit ve Önleme Sistemlerinin Denetimi
 • - Silme, Yok Etme, Anonim Hale Getirme Süreçlerinin Denetimi
 • - Veri Maskeleme Metotlarının Denetimi
 • - Yedekleme ve Veri Kaybı Önleme Çözümlerinin Denetimi
 • - Güvenlik Duvarları (Firewall) Denetimi
 • - Güncel Anti Virüs Yazılımlarının Denetimi

KVKK Denetimi
Veri Sorumluları için KVKK uyum sürecinin en önemli başlıklarından bir tanesi de “KVKK Farkındalık Eğitimi”dir. Veri sorumlusu kaynaklı meydana gelen bir veri ihlalinde veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılabilecek denetimlerde şirket içi eğitim kayıtları mutlaka talep edilmektedir.

Veri işleme faaliyeti gerçekleştiren her bir veri sorumlusu, yasal düzenlemelere uygun olarak kişisel verileri işlemeli ve bu süreçte veri sorumlusu yardımcısı konumunda olan çalışanlarına da hukuka uygun veri işleme farkındalığını kazandırmalıdır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun idari ve teknik tedbirler başlığı altında yer verdiği idari tedbirler içerisinde çalışanların KVKK Farkındalık Eğitimi alması gerektiği belirtilmiştir.